Vil du se de nyeste updates fra værkstedet og Boutiquen,

så følg Karina Hunnerup på Instagram